Ďalšie vzdelávanie

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR 1 x mesačne ( Humanitas, s.r.o. )

Supervízia KBT skupinová aj individuálna, cvičné individuálne terapie

Supervízny psychodiagnostický seminár so zameraním na ROR

 


Bližšie informácie:

Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 15:30

Piatok 8:00 - 13:00

Adresa: Jarková 42, 080 01 Prešov, prístup možný aj z Hlavnej 97, Prešov.


Kontakty:


PhDr. Katarína Petrová

tel.: 051/ 77 21 267 

mobil: 0903 507 958

email: phdr.petrovak@gmail.com