Dopravná psychológia

Psychologické vyšetrenie (psychotesty) vodičov vysvetľuje Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhláška Ministerstva vnútra SR č.9/2009 Z. z.:  

Psychologickému vyšetreniu sú povinní sa podriadiť:

- vodiči motorových vozidiel skupiny C, CE, D, DE, ADR 

- vodiči motorových vozidiel nad 7500 kg 

- vodiči z povolania                                                                              

- vodiči motorových vozidiel s prípojným vozidlom                                  

- vodiči motorových vozidiel so zvláštnym výstražným znamením


•    poskytujeme odborné poradenstvo pre vodičov podľa zákona č. 8/2009 Z. z. ( pri zadržaní alebo odobratí vodičského oprávnenia

     z dôvodu vedenia motorového vozidla pod vplyvom požitia alkoholu)

•    psychologické posudky o psychickej spôsobilosti  žiadateľov a držiteľov vodičského 

      oprávnenia  skupiny „C“, „D“, „E“

•    psychologické posudky o psychickej spôsobilosti  pri odobratí vodičského oprávnenia

•    psychologické posudky o psychickej spôsobilosti  inštruktorov autoškôl


Možnosť realizácie psychologických vyšetrení vodičov priamo na Vašom pracovisku.