Psychodiagnostika

•    diferenciálna psychodiagnostika

•    psychodiagnostika osobnosti

•    psychodiagnostika porúch správania a porúch pozornosti / ADHD sy/

•    psychologické posudky o psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej             

      zbrane a  strelív

•    žiadateľov o členstvo v požiarnom a inom bezpečnostnom útvare, SBS

•    žiadateľov o kompenzačné príspevky alebo opatrovateľskú službu

•    žiadateľov o invaliditu

•    na vlastnú žiadosť