Psychoterapia

PhDr. Katarína Petrová je držiteľkou

EURÓPSKEHO CERTIFIKÁTU PRE

PSYCHOTERAPIU

a absolventkou dlhodobých postgraduálnych štúdií:


•   KBT psychoterapia

•   Dynamická ( HLBINNÁ) psychoterapia

•   ROGERSOVSKÁ psychoterapia

•   Hypnoterapia a relaxačné techniky

•   Psychoterapia závislosti


SO ZAMERANÍM NA:


•   poruchy osobnosti

•   interpersonálne a emocionálne problémy

   neurotické poruchy

•   úzkostné a fóbické poruchy

   krízové a posttraumatické poruchy

•   závislosti

•   poruchy príjmu potravy

•   sexuálne dysfunkcie

•   psychosomatické poruchy a ochorenia

•   partnerské krízy

   stresové poruchy s možnosťou nácviku HRV koherencie

•   tréning operačnej pamäti a pozornosti / vrátane ADHD sy/