Platby

Vyšetrenie a psychoterapia pacienta so zdravotnou indikáciou s odporúčaním od praktického lekára a lekára špecialistu je  plne hradené zdravotnou poisťovňou.


Vyšetrenia neuhrádzané zo zdravotného poistenia


vyšetrenie vodičov

žiadateľov o zbraň

žiadateľov o členstvo v požiarnom a inom      

bezpečnostnom útvare

žiadateľov o kompenzačné príspevky alebo 

opatrovateľskú službu

vyšetrenie, psychoterapia a poradenstvo na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie


si pacient plne hradí podľa platného cenníka služieb